Jeg kan som associeret konsulent i nextpuzzle levere rådgivning og konsulentassistance på følgende rammeaftaler 

Rammeaftaler

Rammeaftale vedrørende coaching af SKATs personaleledere, direktører og underdirektører
Aftaleindehaver: Nina Petersen Consulting

Rammeaftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. Rådgivning om strategi og effektivisering (Rammeaftale 1) og Leverudvikling og -coaching (Rammeaftale 2)
Konsortiumnavn: nextpuzzle

SKI-rammeaftale 17.11, delaftale 1 og 2 
Konsortiumnavn: “17.11 Konsulenterne

SKI-rammeaftale 17.10, delaftale 2, 4 og 5
Konsortiumnavn: 17.10 Konsulenterne

Region Hovedstaden og Region Sjællands rammeaftale vedrørende management konsulentydelser
Konsortiumnavn: nextpuzzle

Kriminalforsorgen og Rigspolitiets rammeaftalekontrakt vedrørende it-relaterede konsulentydelser
Konsortiumnavn: Zangenberg

Finansministeriets rammeaftale vedrørende tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver
Konsortiumnavn: Quartz+Co