Jeg kan som associeret konsulent i nextpuzzle levere rådgivning og konsulentassistance på følgende rammeaftaler 

Rammeaftaler

Rammeaftale vedrørende coaching af SKATs personaleledere og direktører.
Aftaleindehaver: Nina Petersen Consulting

Rammeaftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. lederudvikling og -coaching (Rammeaftale 2)
Konsortiumnavn: nextpuzzle

SKI-rammeaftale 17.11, delaftale 1 og 2 
Konsortiumnavn: “17.11 Konsulenterne

Region Hovedstaden og Region Sjællands rammeaftale vedrørende management konsulentydelser
Konsortiumnavn: nextpuzzle