Gennem årene har jeg haft fornøjelsen af at bistå ambitiøse ledelser i en lang række virksomheder og organisationer som rådgiver og coach. 

Såfremt der ønskes konkrete referencer, kan de skaffes ved personlig henvendelse til mig
.

Offentlige organisationer

Administrations- og Servicestyrelsen
Ankestyrelsen
Arbejdsskadesstyrelsen
Arbejdstilsynet
Beredskabsstyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
Bispebjerg Hospital
CBS 
Danmarks Blindebibliotek
Danmarks Rederiforening
Danske Regioner
Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø
Digitaliseringsstyrelsen
Domstolsstyrelsen
Dragør Kommune
Energistyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Fåborg-Midtfyn Kommune

Gentofte Hospital
Geodatastyrelsen
Høje Tåstrup Kommune
Justitsministeriet
Klima og Energiministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kort- og Matrikelstyrelsen
Kriminalforsorgen
Københavns Kommune
Københavns Produktionshøjskole
Københavns Universitet
Landbrug & Fødevarer
Lægemiddelstyrelsen
Miljøministeriet
Medarbejder og Kompetencestyrelsen
Moderniseringsstyrelsen
Motorstyrelsen
NEXT Uddannelse København
NSI National Sundheds-IT
Odense Kommune

Professionshøjskolen UCC
Rigspolitiet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Rigshospitalet
RSI Regionernes Sundheds IT
SKAT
Skatteministeriet
Skattestyrelsen
Socialministeriet
Socialdemokratiet
Socialpædagogernes Landsorganisation
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet

Virksomheder, interesseorganisationer og foreninger

Alectia
Børnefonden
Concito – Danmarks grønne tænketank  
Danmarks Rederiforening
Dansk Psykologforening
Diakonissestiftelsen
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd 
Fertilizers Europe asbl
Forbrugerrådet
Gabriel
HMN Naturgas A/S
Landbrugsrådet

Landbrug & Fødevarer
Lund, Elmer, Sandager Advokater
Mindflex
Novo Nordisk
Núnoo
OAO Offentligt Ansattes Organisationer
Pind og Partnere Advokater
SEGES
Socialdemokratiet
Socialpædagogernes Landsforbund