Gennem årene har jeg haft fornøjelsen af at bistå en lang række organisationer og ambitiøse ledelser med strategisk rådgivning og facilitering.

Udvalgte referencer

Ankestyrelsen
Arbejdsskadesstyrelsen
Arbejdstilsynet
Beredskabsstyrelsen
Beskæftigelsesministeriet
Bispebjerg Hospital
Børnefonden
CBS – Master of Public Management
Danmarks Blindebibliotek
Danmarks Rederiforening
Danske Regioner
Domstolsstyrelsen
Dragør Kommune
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd 
Energistyrelsen
Finansministeriet
Forbrugerrådet
Forsvarsministeriet
Gentofte Hospital
Geodatastyrelsen

HMN Naturgas A/S
Høje Tåstrup Kommune
Justitsministeriet
Klima og Energiministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kort- og Matrikelstyrelsen
Kriminalforsorgen
Københavns Kommune
Københavns Universitet
Landbrug & Fødevarer
Landbrugsrådet
Lægemiddelstyrelsen
Miljøministeriet
NSI National Sundheds-IT
OAO Offentligt Ansattes Organisationer
Odense Kommune
Professionshøjskolen UCC
Rigspolitiet
Region Hovedstaden

Region Sjælland
Rigshospitalet
RSI Regionernes Sundheds IT
SKAT
Skatteministeriet
Socialministeriet
Socialdemokratiet
Socialpædagogernes Landsorganisation
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering
Styrelsen for fastholdelse og rekruttering
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Tillidsakademiet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet