Coaching og strategisk sparring

Personlig og faglig udvikling med stor effekt

Coaching er en dialogform og udviklingsmetode, der tager afsæt i lederens eller lederteamets konkrete udfordringer og ønsker om udvikling og resultatskabelse. 
Coaching sikrer udvikling og professionel vækst for den enkelte leder, ledelsesteamet og organisationen. Coaching henvender sig til topchefer, ledere, projektledere og ledertalenter.


Et coachingforløb kan strække sig over kortere eller længere tid – typisk er et forløb på 5-10 møder á 1½ times varighed

Et forløb kan indeholde et indledende møde/telefonmøde med aftale om samarbejdskontrakt og aftale om fortrolighed, samt et opstartsmøde hvor ønsker, mål og fokus for processen fastlægges. Dernæst følger selve coachingfasen med dialog, refleksion, ny læring, implementering og feedback. Afslutningsvis evalueres forløbet.

Såfremt det ønskes, er der mulighed for telefoncoaching og skriftlig dialog mellem møderne.

Et coachingforløb kan understøttes med forskellige former for undervisning og teori ligesom forløbet efter behov også kan indeholde strategisk sparring 

Udbyttet af coaching er nye perspektiver, handlemuligheder og kompetencer. Lederen eller ledelsesteamet får større indsigt, tydelighed og gennemslagskraft. Evnen til at håndtere relationer og konflikter og dermed udvikle det organisatoriske lederskab styrkes. 

Al forskning viser at coaching medvirker til opnåelsen af ønskede forretningsmæssige resulter.

ICF Certificeret

Jeg er certificeret og medlem af International Coach Federation. ICF er verdens største organisation af coaches med mere end 22.000 medlemmer i 132 lande. En international non-profit forening der siden 1992 har udviklet og vedligeholdt standarder og akkrediterings-programmer for professionelle coaches og coach-trænere. 

Ønskes mere viden om ICF henvises til www.coachfedearion.org eller ICFdenmark.dk

Få kvalificeret sparring fra en coach, der kender spillet indefra og som altid tænker på dig og din organisations ve og vel.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder