Specialistrådgivning i fusions- og transformationsprocesser

Enheder, interesseorganisationer og offentlige organisationer fusionerer som aldrig før. Den nye organisation og de sammenbragte medarbejdere skal fungere og performe i nye fællesskaber, men transformationen kræver klare mål, struktur og lederskab for at lykkedes.

Her tilbyder jeg lang og succesfuld erfaring med facilitering af disse processer, der stiller store krav til såvel strategiske afklaringer som helt nye strategier og reorganisering af ledelse og organisationen.

Min erfaring tæller både ministerier, styrelser og forvaltninger, men fælles for dem alle har været behovet for en strategisk velfunderet proces, der sikrer den mest smidige transformation som overhovedet muligt.

Jeg bistår gennem hele processen med rådgivning og strategisk sparring og trækker på de samme metoder og erfaringer, som jeg gør brug af i strategi- og reorganiseringsprocesser. 

De fleste ledere, der får til opgave at implementere en fusionsproces, møder faktisk udfordringen for allerførste gang.
Heldigvis er hjælpen nær.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder