Specialistrådgivning i fusions- og transformationsprocesser

Virksomheder, interesseorganisationer og offentlige organisationer fusionerer som aldrig før. Den nye virksomhed  eller organisation og de sammenbragte ledere og medarbejdere skal fungere og performe i nye fællesskaber, men transformationen kræver klare mål, struktur og lederskab for at lykkedes.

Her tilbyder jeg lang og succesfuld erfaring med facilitering af disse processer, der stiller store krav til udvikling af nye strategier og forretningsmodeller, reorganisering af ledelse og organisationen, mv. 

Min erfaring tæller både partnerdrevne virksomheder, interesseorganisationer samt ministerier og styrelser. Fælles for dem alle har været behovet for en strategisk velfunderet proces, der sikrer den mest smidige transformation.

Jeg bistår gennem hele processen med rådgivning og strategisk sparring og trækker på de samme metoder og erfaringer, som jeg gør brug af i strategi- og reorganiseringsprocesser.
Da processerne er ledelsesmæssigt krævende bistår jeg også gerne med coaching af ledere og lederteams, hvis der er behov for dette.

De fleste ledere, der får til opgave at gennemføre en fusionsproces, møder faktisk udfordringen for allerførste gang.
Heldigvis er hjælpen nær.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder