Solide værktøjer til en styrket ledelse

Ved at forbedre samarbejdet i ledelsen, kan ledelsesudvikling være med til at styrke organisationens evne til opgaveløsning og til at indfri sine mål. Mit fokus har ofte været styrkelse af direktioner og koncernledelser, men jeg arbejder med ledergrupper på alle niveauer.

Hvert forløb tilrettelægges sammen med ledelsen. Frem for abstrakte samarbejdsøvelser tager processen afsæt i de konkrete ledelsesudfordringer og fokuserer på relevant og handlingsorienteret udvikling. 

Et ledelsesudviklingsforløb kan eksempelvis betyde, at ledelsen får en fælles forståelse for, hvad interessenterne og kunderne ønsker. Forløbet kan styrke ledelsens evner til at fungere som et entydigt og handlekraftigt team, der kan samarbejde internt og som i fællesskab formår at eksekvere den overordnede strategi eller transformation.

Jeg sørger for, at udviklingsforløbet giver ny viden og færdigheder til de enkelte ledere og udstyrer den samlede ledelse med samarbejdsmetoder og redskaber, som forbedrer det interne samspil i ledelsesteamet.

Målrettet lederudvikling er med til at sikre at organisationen kan yde sit bedste.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder