Solide værktøjer til en styrket ledelse

Ved at forbedre samarbejdet i ledelsen, kan ledelsesudvikling være med til at styrke organisationens evne til opgaveløsning og til at indfri sine mål. Mit fokus vil ofte være på styrkelse af direktioner og koncernledelser, men jeg arbejder også med større ledergrupper.

Hvert forløb tilrettelægges sammen med ledelsen i den enkelte organisation. Frem for abstrakte samarbejdsøvelser tager udviklingsarbejdet afsæt i de konkrete daglige ledelsesudfordringer og fokuserer på relevant og handlingsorienteret udvikling. 

Et ledelsesudviklingsforløb kan eksempelvis bidrage til, at ledelsen finder frem til en fælles forståelse for dens udfordringer, og hvordan de skal løses. Forløbet styrker ledelsens evner til at fungere som et entydigt og handlekraftigt team, der kan samarbejde på tværs, og som i fællesskab formår at eksekvere den overordnede strategi eller transformation.

Jeg sørger for, at udviklingsforløbet giver ny viden og færdigheder til de enkelte ledere og udstyrer den samlede ledelse med samarbejdsmetoder og redskaber, som forbedrer det interne samspil i ledelsesteamet.

Målrettet lederudvikling er med til at sikre at organisationen kan yde sit bedste.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder