Procesorienteret udvikling af eksekverbare strategier

Strategien er den gameplan, der skal drive virksomheden eller organisationen frem mod sin vision og sine mål. Strategien skal være handlingsorienteret og må derfor designes med operationelle delmål og initiativer, som gør den til et effektivt redskab for de ledere, der er ansvarlige for en succesfuld eksekvering.

Gennem interview og desk research starter jeg med af afdække ledelsens strategiske ambitioner, hvorefter en række analyser har til formål at redegøre for organisationens muligheder, trusler, styrker og svagheder. Analyserne er både kvalitative og kvantitative og kan udarbejdes af organisationen selv eller af konsulenterne. Resultaterne af analyserne samles i en SWOT-analyse, der sammen med den strategiske ambition danner grundlag for den egentlige strategiudvikling.

Strategiudviklingen tilrettelægges som en faciliteret afklarings- og beslutningsproces, der enten kun omfatter topledelsen eller inkluderer en bredere ledelseskreds. Alternativt kan processen tilrettelægges, så den også favner en bred gruppe af medarbejdere og andre interessenter. Strategiprocessen gennemføres gerne som workshops og seminarer med fortløbende dokumentation. Projektet tilrettelægges så det matcher den konkrete organisation og situation.

Strategien omsættes slutteligt i konkrete handlingsplaner og eventuel en masterplan, der tilsammen hjælper ledelse og medarbejdere med at finde den korteste vej mod målet.

Den gode strategi er den,
som bliver gennemført.

Læs mere om mine
andre ydelser herunder