Jeg bistår som konsulent politisk styrede organisationer og private virksomheder med løsning af komplekse problemstillinger inden for områderne strategi, organisationsforandring og ledelse. Min rådgivning er procesorienteret og tager altid afsæt i afprøvede metoder og en nærværende, kompetent facilitering. 

Som coach hjælper jeg ledere og lederteams med at udnytte deres ressourcer optimalt og opdage og udforske blinde vinkler for derigennem at skabe større forretningsmæssig og menneskelig succes.

Ligeværdig og procesorienteret rådgivning til topchefer i virksomheder, organisationsverdenen og den offentlige sektor

I mere end 25 år er direktører kommet til mig, når de har brug for en kompetent facilitator og sparringspartner til krævende strategiske udfordringer. Mit speciale er facilitering af løsningsprocesser, hvor stærke personligheder og forskelligrettede interesser skal mødes. Her bibringer jeg den nødvendige erfaring og tyngde gennem alle afklarings- og forhandlingsfaserne frem mod en fælles beslutning. 

Min egen baggrund som forhenværende topchef har udstyret mig med personlig indsigt i de organisatoriske udfordringer og det professionelle pres, som mange af mine kunder og samarbejdspartnere står overfor – og som de skal løse og tilpasse sig. Disse erfaringer tilfører et naturligt og ligeværdigt grundlag for produktive samarbejder på topledelsesniveau.

Jeg er kendt (og anerkendt) for min ligefremme facon og siger tingene, som jeg ser dem. Og jeg opfordrer altid mine samarbejdspartnere til at gøre det samme! For gennem en oprigtig kommunikation i øjenhøjde når vi hurtigere ind til udfordringens kerne, hvor alt strategisk arbejde tager sit udgangspunkt. 

Jeg er altid drevet af en stærk ambition om at gøre en mærkbar forskel i de virksomheder og organisationer, jeg samarbejder med. En forskel der både skal mærkes og måles, også længe efter vores samarbejde er afsluttet.

Ingen bør udelukkende vælge rådgiver på grund af personlig kemi, men på baggrund af professionelle kompetencer. Alligevel er det personlige forhold ofte afgørende for kvaliteten og holdbarheden af den endelige løsning og det videre samarbejde.

Tidligere beskæftigelser

Direktør og medejer

nextpuzzle ApS
2008 – 2016

Medstifter af nextpuzzle ApS. nextpuzzles faglige fokusområder er strategi, reorganisering og ledelse samt projekt- og programledelse. Kundekredsen tæller primært offentlige organisationer og interesseorganisationer

Direktør

Danfoss Universe Impact
2007 – 2008

Danfoss Universe Impact ydede virksomhedsrådgivning i forhold til innovationsprocesser og forretningsudvikling

Administrerende direktør

Deloitte Consulting
2002 – 2007

Administrerende direktør og medlem af The Global Board for managementkonsulentdivisionen I i Deloitte, som er Danmarks førende revisions- og rådgivningshus med kunder i samtlige brancher.

Partner

Deloitte Consulting
1992 – 1995 & 1996 – 2002

Dansk og nordisk ansvarlig for Public Sector aktiviteter, i det globale konsulentfirma Deloitte Consulting DTTL. I denne periode var konsulentdelen af Deloitte-koncernen udskilt som et selvstændigt globalt selskab med egen ledelsesstruktur og resultatopgørelse

Divisionschef

KMD
1995 – 1996

Chef for KMD's rådgivningsdivision, som havde fokus på organisatorisk implementering af it-løsninger

Leder

Perspektivgruppen 
1989 – 1992

Ansvarlig for at etablere og udvikle en selvstændig forretningsenhed med fokus på organisations-, proces- og kompetenceudvikling rettet mod kommunale kunder. Perspektivgruppen blev dannet med afsæt i HK/KOMMUNAL men var en selvstændig kommerciel enhed

Teknologikonsulent 

HK/KOMMUNAL
1987 – 1989

Sekretariatsmedarbejder for HK/KOMMUNALS bestyrelse og Det Kommunale Teknologinævn.